Məxfilik siyasəti

Ecorest 

İstifadəçi razılaşmasına əlavə №1
1. Məxfilik siyasəti
1.1. Hazırkı məxfilik Siyasəti ecorest.az Servisin İstifadəçi Razılaşmasının ayrılmaz hissəsidir.
1.2. Hazırkı məxfilik Siyasəti İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının alınması, saxlanması, işlənməsi, istifadəsi, açılması və müdafiəsi qaydasını müəyyən edir.
1.3. İstifadəçilərin şəxsi məlumat bazası Administrasiyanın ünvanı üzrə yerləşir.
1.4. Elanın dərc edilməsi üçün formanı dolduran zaman və ya İstifadəçinin qeydiyyatı zamanı, və ya göndərmələrə abunə yazılma zamanı, həmçinin də xidmətdən istifadənin başqa hallarında, İstifadəçi Administrasiyaya məlumatları və şəxsi məlumatları verir. 
1.5. İstifadəçi xidmətə özü haqqında şəxsi məlumatların və istənilən başqa informasiyanın verilməsi haqqında sərbəst və könüllü qərar qəbul edir, həmçinin də bununla belə şəxsi məlumatların və informasiyanın Administrasiya tərəfindən işlənməsinə, işlənməsi üçün onların Administrasiyanın tapşırığı ilə hərəkət edən başqa İstifadəçilərə və/və ya üçüncü şəxslərə ötürülməsinə öz razılığını bildirir.
1.6. Şəxsi məlumatların işlənməsi istənilən hərəkət və ya hərəkətlərin toplanma, qeydiyyat, yığım, saxlama, uyğunlaşma, dəyişiklik, yeniləmə, istifadə və yayılma kimi məcmusudur (yayılma, reallaşdırma, ötürülmə, həmçinin xaricə).
1.7. Şəxsi məlumatların işlənməsinin məqsədləri, o cümlədən, aşağıdakılardır:
1.7.1. Ecorestin, onun istifadəçilərinin və xidmətlərinin fəaliyyətinin yaxşılaşması üçün statistik və analitik məlumatların alınması;
1.7.2. göstərilən xidmətlərin spektrinin genişləndirilməsi;
1.7.3. Servisin və ya üçüncü şəxslərin informasiya və ya reklam xəbərlərinin alınması (yeni imkanlar, aksiyalar və başqa xəbərlər haqqında xəbərdarlıq);
1.7.4. İstifadəçilərin və ya üçüncü şəxslərin qanunsuz və ya icazəsiz hərəkətlərinin xəbərdarlığı və qabağının alınması;
1.7.5. qüvvədə olan qanunvericiliyin tələblərinə riayətin təminatı.
1.8. Ecorest İstifadəçilər haqqında növbəti informasiyanı toplayır:
1.8.1. Ecorestdən istifadə zamanı Administrasiyaya İstifadəçinin daxil etdiyi şəxsi informasiyanı göstərir və ya başqa üsulla açır. Belə informasiya, xüsusi halda (lakin, məhdudlaşdırılmadan), İstifadəçinin adı və soyadı, elektron poçt ünvanı və parolu, telefon nömrəsi, İstifadəçinin yerləşdiyi yer, həmçinin ünvanı ola bilər. İstifadəçi ona verilmiş informasiyaya görə məsuliyyət daşıyır.

1.8.2. Ecorestin, ona giriş zamanı, proqram təminatı tərəfindən avtomatik toplanan texniki informasiya.
1.9. Ecorest, həmçinin də Administrasiya, irqi və ya etnik mənşə haqqında məlumatları, siyasi, dini və dünyagörüşü, siyasi partiyalara və həmkarlar ittifaqlarına üzvlük, cinayət cəzasına məhkumluqlar, həmçinin də sağlamlığa, cinsi həyatına aid olan məlumatları, biometrik və ya genetik məlumatları toplamır və işləmir.
1.10. Ecorest və Administrasiya Ecorestə aidiyyati olmayan üçüncü şəxslərə İstifadəçilər tərəfindən təqdim edilmiş heç bir şəxsi və ya başqa məlumatları, İstifadəçi icazə verdiyi hal istisna olmaqla, həmçinin də İstifadəçi razılaşması ilə və ya qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş hallarda vermir.
1.11. Ecorest və Administrasiya bəzi hallarda bəzi məlumatları Ecorestlə əməkdaşlıq edən və ya Administrasiya ilə bağlı olan şəxslərə verə bilər.
1.12. Administrasiya xidmətdən istifadə prosesində İstifadəçilər tərəfindən verilmiş informasiyanı və şəxsi məlumatları satmır və icarəyə vermir.
1.13. İstifadəçilər arasında qarşılıqlı təsiri yüngülləşdirmək üçün, xidmətlər başqa İstifadəçilərin əlaqə informasiyasına məhdudlaşdırılmış girişi nəzərdə tutur. Başqa İstifadəçilər tərəfindən verilmiş məlumatlardan istifadə hüququ İstifadəçi razılaşması ilə məhdudlaşdırılır.
1.14. Ecorestin İstifadəçisi başqa İstifadəçi tərəfindən verilmiş məlumatlardan, İstifadəçinin yazılı icazəsi olmadan və ya belə məlumatlardan hər hansı başqa yolla istifadə etmək hüququnun təsdiqi olmadan istifadə etməməyi öhdəsinə götürür. 
1.15. Ecorestin İstifadəçisi onun xidmətdən istifadə prosesində verdiyi şəxsi və başqa məlumatları istənilən vaxt qismən dəyişdirmək, silmək və ya başqa üsulla düzəliş etmək imkanına malikdir.
1.16. İstifadəçi onun göstərdiyi istənilən informasiyanın və məlumatların dəqiqliyi və düzgünlüyü üçün məsuliyyət daşıyır.
1.17. Əgər İstifadəçi girişi, qeydiyyatı həyata keçirmişsə və OpenID xidmətinin köməyi ilə Xidmətdən istifadə edirsə, İstifadəçi onun məlumatlarının ötürülməsi və onlardan istifadə qaydasını belə xidmətin parametrlərində qura bilər.
1.18. Xidmət və Administrasiya İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının üçüncü şəxslərin icazəsiz girişindən müdafiəsi üçün bütün səmərəli ölçüləri qəbul edir.
1.19. Ecorest tərəfindən toplanmış və işlənmiş bütün şəxsi məlumatlar bir və ya bir neçə qorunan korporativ şəbəkədən kənarda giriş olmayan serverdə saxlanılır. Administrasiyanın İstifadəçilərin şəxsi və başqa informasiyasından girişlə və istifadə ilə funksiyaları yerinə yetirən bütün əməkdaşları üçüncü şəxslərə İstifadəçilər haqqında informasiyanın yayılmaması haqqında razılaşma imzalamışlar.

1.20. Ecorestin İstifadəçisi şəxsi məlumatlarının Ecorestdən silinməsinə sorğu göndərə bilər. Belə bir sorğu olduqda, onun haqqında toplanan bütün şəxsi məlumatlar silinəcək və gələcəkdə Ecorestə girişin təmin edilməsinə zəmanət verilməyəcək.
İstifadəçi haqqında şəxsi məlumatları silmək üçün [email protected] ilə əlaqə saxlamalısınız.
2. Cookies, veb-mayaklar, və oxşar texnologiyalar
2.1. Ecorest informasiyanın saxlanılması üçün cookies fayllarından, veb-mayaklardan və başqa oxşar texnologiyalardan istifadə edə bilər. Bu fayllar veb-saytın və onun əlavələrinin istifadəsini yüngülləşdirmək məqsədi ilə əlavə olunub, Ecorest xidmətlərinin keyfiyyətinin artırılması məqsədi ilə (həmçinin təhlükəsizlik), həmçinin reklam məqsədi ilə istifadə olunur.
2.2. Ecorest tərəfindən İstifadəçidən alınan istənilən informasiya, həmçinin cookies fayllarının İstifadəçinin brauzerində yerləşdirilməsi, xəbərdarlıq vasitəsilə və İstifadəçinin icazəsi ilə həyata keçirilir. Xidmətdən istifadəni davam edərək, İstifadəçi Ecorestə cookies fayllarının İstifadəçinin brauzerində saxlamasına öz icazəsini verir.
2.3. Ecorest cookies-dən və oxşar texnologiyalardan, İstifadəçinin brauzerinin fəallığı prosesində İstifadəçinin qurğusunda qalan və cookies, həmçinin də daha uzunmüddətli dövr ərzində İstifadəçinin qurğusunda qalan başqa oxşar texnologiyalardan istifadə edir. İstifadəçi belə cookies və oxşar texnologiyaları bloklamaqda, silməkdə və ya kəsməkdə, əgər İstifadəçinin qurğusu buna icazə verirsə, haqlıdır.
2.3.1. Cookies – kompüter terminologiyasında Ecorestdən alınmış mətn və ya ikili məlumatlar şəklində informasiyanın təsviri üçün istifadə edilən anlayışdır ki, İstifadəçidə saxlanılır, yəni brauzerdə, sonra isə əgər Servisin İstifadəçisi ona təkrar olaraq baş çəkirsə, Ecorestə yollanır. 
2.3.2. Veb-mayaklar – Ecorestdə, həmçinin onun xidmətlərində, əlavələrdə, mübadilə xəbərlərində, və İstifadəçini müəyyən etmək üçün adətən cookies ilə uyğunluqda işləyən alətlərdə qoşula bilən kiçik qrafik təsvirlərdir (həmçinin "nöqtə markörləri" və ya "Şəbəkə mayakları" kimi məlumdur).
2.3.3. Oxşar texnologiyalar – lokal ümumi obyektləri və ya lokal anbarı və proqram veb-əlavələrinin başqa metodları istifadə edən, brauzerdə və ya qurğuda informasiyanı saxlayan, "flashcookies" "HTML 5 cookies" kimi texnologiyalardır. Bu texnologiyalar İstifadəçinin bütün brauzerlərində işləyə bilər, bəzi hallarda isə tamamilə brauzerlə idarə oluna bilmirlər və İstifadəçi tərəfindən təyin edilmiş əlavələr və ya qurğular vasitəsilə birbaşa idarəetməni tələb edə bilərlər.
2.4. Cookies-ə və oxşar texnologiyalara icazə olunmamış girişin qarşısını almaq üçün Administrasiya bütün təhlükəsizlik tədbirlərini görür. İstifadəçi analoji təhlükəsizlik tədbirlərini görməyi öhdəsinə götürür. Administrasiya zəmanət verir ki, yalnız Administrasiya və/və ya Ecorest xidmətlərinin səlahiyyətli təchizatçıları cookies məlumatlarına girişə malikdirlər.
2.5. Ecorestin xidmətlərinin təchizatçıları Ecorestin müxtəlif aspektləri ilə kömək edən şirkətlərdir. Administrasiya Ecorestin uyğun olan xidmətlərinin İstifadəçiyə verilməsi, həmçinin də Ecorestin bilavasitə fəaliyyəti ilə bağlı başqa məqsədlər üçün xidmətlərin bəzi səlahiyyətli təchizatçılarından istifadə edir. Xidmətlərin belə təchizatçıları həmçinin Ecorestin (kənar cookies) xidmətləri vasitəsilə cookies-i İstifadəçinin qurğusunda yerləşdirə bilərlər. Onlar həmçinin başqa informasiyanı, məsələn, IP-ünvan və ya başqa eyniləşdiriciləri, toplaya bilərlər.

2.6. Ecorestin yuxarıda göstərilmiş texnologiyalardan istifadə vasitəsilə toplayıb saxladığı istənilən informasiyadan İstifadəçinin icazəsi ilə istifadə olunur.
2.7. İstifadəçi brauzerin və ya qurğunun parametrlərində cookies-i idarə edə bilər. İnformasiyanın toplanmasından və saxlanılmasından imtina üçün brauzerin parametrlərində "Cookies-i saxlamamaq" bəndində bayraqcığı qurmaq, həmçinin "Cookies-i təmizləmək" düyməsini basmaq lazımdır.
2.8. Sistemdə olan texniki xarakterli informasiya, məsələn, ip-ünvanlar, Ecorest tərəfindən şəbəkə avadanlığının xidməti üçün, həmçinin statistik və başqa informasiyanın ümumiləşdirilməsi üçün istifadə olunur.
2.9. İstifadəçinin fərdi ehtiyaclarına və maraqlarına uyğunlaşdırılan xidmətlətin yüksək keyfiyyətli təminatı məqsədi ilə Ecorest İstifadəçinin sistemə son girişinin məlumatlarını saxlayır.
3. Məxfilik siyasətinə dəyişikliklərin daxil edilməsi
3.1. Administrasiya Məxfilik Siyasətinə dəyişikliklər edə, silə və ya qaydalarını yeniləyə bilər.
3.2. Əgər İstifadəçi daxil edilmiş dəyişikliklərlə razı deyilsə, o Ecorestdən istifadəni dayandırmalıdır. Əgər İstifadəçi Ecorestdən istifadə etməyə davam edirsə, o razılaşır və bütün dəyişiklikləri və Məxfilik siyasətinin yeni redaksiyasını bütövlükdə qəbul edir.
 

?>